கர்ம வினன பற்றி

சு.கணேசன்

வணக்கம் சிவகுரு வணக்கம் வாசியோக அன்பர்களை வாசியோக பயிற்சி செய்து நான் உணர்ந்த உண்மை தினம் ஒரு தகவல் இன்றைய தலைப்பு : கர்ம வினன பற்றி : ஒரு குழந்தை இந்த பூமியில் பிறந்த முதல்அவனுடைய முற்பிறவில் செய்த பாவம் தாய் தந்தை தாத்தா பாட்டி செய்த பாவம் உலக மாயை சிக்கி தவிக்கிறான் அது போல் நானும் என்னுடைய அப்பா போல் புகை பழக்கம் மது மாது உலக மாயைதிய எண்ணம் செயலானது. இதில் இருந்து […]