நெல் பயிர்போல் என்றும் தலைவணங்கியே…

சு.கணேசன்

வணக்கம் சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்களுக்கு அணைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு விவசாயி அவர்கள் நிலத்தில் நெல் பயிர் நட்டு வளர்ந்து அதுக்கு நன்றாக தண்ணிர் விட்டு களை எடுத்து வளர்க்கின்றர்கள் முன்று மாதம் கழித்து அறுபடைக்கு தயார் ஆகி விடுகிறது அப்போது அந்த பயிரை பார்த்தால் அதனை வளர்த்த விவசாயிக்கு அது தலை வணங்கிறது போல் நிற்கிறது அது போல் நமக்கு சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்கள் வாசியேக பயிற்சி உணவு முறை திருநாமம் நல்ல அறவு நல்ல ஆற்றல் […]