அப்போது கர்ம வினணயில் சிக்கி இருந்தேன்

சு.கணேசன்

வணக்கம் சிவகுரு பெயர் கணேசன் வில்வம் எண் 15.02.019 நான் வாசியோக பயிற்சி வருவதற்க்கு முன் என் வாழ்க்கையில் இன்பத்தை அனுபவித்தது இல்லை எதுக்கு இந்த பூமியில் பிறந்தோம் என்று கண்ணிர் விட்டு அழுதேன் அப்போது கர்ம வினணயில் சிக்கி இருந்தேன் ஒரு நாள் ஏக இறைவனிடம் நான் நோயின் பிடியில் சிக்கி இருக்கிறேன் இதை திர்த்து வைக்க இந்த பூமியில் ஒருமகான் பிறந்து இருப்பார் அவரே என் கண்ணில் காட்டு என்று அழுதேன் அப்போது ஒரு […]