அப்போது கர்ம வினணயில் சிக்கி இருந்தேன்

சு.கணேசன்

வணக்கம் சிவகுரு பெயர் கணேசன் வில்வம் எண் 15.02.019 நான் வாசியோக பயிற்சி வருவதற்க்கு முன் என் வாழ்க்கையில் இன்பத்தை அனுபவித்தது இல்லை எதுக்கு இந்த பூமியில் பிறந்தோம் என்று கண்ணிர் விட்டு அழுதேன் அப்போது கர்ம வினணயில் சிக்கி இருந்தேன் ஒரு நாள் ஏக இறைவனிடம் நான் நோயின் பிடியில் சிக்கி இருக்கிறேன் இதை திர்த்து வைக்க இந்த பூமியில் ஒருமகான் பிறந்து இருப்பார் அவரே என் கண்ணில் காட்டு என்று அழுதேன் அப்போது ஒரு […]

புரோகிதம் செய்பவரின் கடமை

கணேஷ்குமார் சிவா

சிவகுருவே சரணம்! சிவசித்தனே போற்றி போற்றி! புரோகிதம் செய்பவரின் கடமை: (சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்களிடம் உரையாடிய பொழுது கேட்ட தகவல்) இறைவன் மேல் அன்பு செலுத்த தெரியாதவன், இறைவன் மேல் பொறாமை கொண்டவன், இறைவன் மேல் துவேச உணர்வு கொண்டவன், இறைவனுக்கு கீழ்படிந்து நடக்கத் தெரியாதவன் யாருக்கும் அவர்கள் குடும்பத்தில் நடக்கும் நல்ல கேட்ட காரியங்களுக்கு பிராமணன் ஆனவன் புரோகிதம் செய்யக் கூடாது. அப்படி ஒருவன் புரோகிதம் செய்தால் வெளிப்பார்வைக்கு நல்லவனாக காட்டிக் கொள்ளும் அந்த தீயவனின் […]