அப்போது கர்ம வினணயில் சிக்கி இருந்தேன்

சு.கணேசன்

வணக்கம் சிவகுரு பெயர் கணேசன் வில்வம் எண் 15.02.019 நான் வாசியோக பயிற்சி வருவதற்க்கு முன் என் வாழ்க்கையில் இன்பத்தை அனுபவித்தது இல்லை எதுக்கு இந்த பூமியில் பிறந்தோம் என்று கண்ணிர் விட்டு அழுதேன் அப்போது கர்ம வினணயில் சிக்கி இருந்தேன் ஒரு நாள் ஏக இறைவனிடம் நான் நோயின் பிடியில் சிக்கி இருக்கிறேன் இதை திர்த்து வைக்க இந்த பூமியில் ஒருமகான் பிறந்து இருப்பார் அவரே என் கண்ணில் காட்டு என்று அழுதேன் அப்போது ஒரு […]

வந்ததைஅறிந்தேன் ‎வருவதை அறியவில்லை!!!

கல்யாணசுந்தரம் சிவா

‎வணக்கம்சிவகுரு ‎வந்ததை அறிந்தேன் ‎வருவதை அறியவில்லை!!! ‎சிவசித்த வாசியை அறியும்முன் இல்லாத பிணிகளை எண்ணற்றவைகள் பெருகி வருகிறது என்று பிணிகள் நிறைந்த மருத்துவர்கள் பேச்சில் மதி மயங்கினேன் வரிசையாய் மருத்துவர்கள் சொன்ன பிணிகளை அடுத்து அடுத்து என்ன என்ன பிணிகள் என்று பட்டியல் இடப்போகிறார்கள் என்பதை அறியவில்லை ‎மரணபயத்தை ‎அறிந்தேன் ‎பயம்விலகுமா விலகாதா என்று அறியவில்லை. சிவசித்தவாசியை சிவசித்தன் நாடிபார்த்து உணரவைத்தார் வாசியால் மும்முறையால் வேதனைகள் தீர்ந்து பிணிகள் எதுவுமேயில்லை என்று அறியவைத்தார் அளவற்ற அமிர்தமான . உணவே கழிவான நஞ்சாய் உடலில் […]