சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்கள் தோலுரித்துக் காட்டும் இரண்டும் கெட்டான் நிலைகள் 006

கணேஷ்குமார் சிவா

சிவகுருவே சரணம்!
சிவசித்தனே போற்றி போற்றி!

சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்கள் தோலுரித்துக் காட்டும் இரண்டும் கெட்டான் நிலைகள் 006

“இரவு தூங்கப் போகும் முன் உணவு உட்கொள்வது நலம் தரும் செயலா?”

வயிற்றுப்பகுதியில் ஜீரணம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஓய்வு என்பது சாத்தியம் இல்லாதத ஒன்று

.1 (3233)

கெட்ட சொப்பனங்கள் தலை தூக்க படுக்கையில் பிரண்டு படுத்துக் கொண்டே இருப்பது என்பது எப்படி ஆழ்ந்த தூக்கம் ஆகும்.

இரவு உணவு உட்கொள்ளும் நேரத்தைப் பற்றி தெரிந்து கொண்டு அதை பயிற்சி பண்ணி ஆழ்ந்த தூக்கத்தைப் பெற விரும்புபவர்கள் ஸ்ரீ வில்வம் யோகா மையம் வாருங்கள்.

சிவகுரு சிவசித்தனின் மாணவனாக சேருங்கள். பலன் பெறுங்கள்!

நன்றி சிவகுருவே! 

பெயர் : சு. கணேஷ்குமார்
வாசியோக வில்வம் எண் : 13 03 010 
அலைபேசி : +91 93441 51183

Post a Comment