அப்போது கர்ம வினணயில் சிக்கி இருந்தேன்

சு.கணேசன்

வணக்கம் சிவகுரு

பெயர் கணேசன்
வில்வம் எண் 15.02.019

நான் வாசியோக பயிற்சி வருவதற்க்கு முன் என் வாழ்க்கையில் இன்பத்தை அனுபவித்தது இல்லை

எதுக்கு இந்த பூமியில் பிறந்தோம் என்று கண்ணிர் விட்டு அழுதேன் அப்போது கர்ம வினணயில் சிக்கி இருந்தேன்

1 (3277)

ஒரு நாள் ஏக இறைவனிடம் நான் நோயின் பிடியில் சிக்கி இருக்கிறேன் இதை திர்த்து வைக்க இந்த பூமியில் ஒருமகான் பிறந்து இருப்பார் அவரே என் கண்ணில் காட்டு என்று அழுதேன்

அப்போது ஒரு நண்பர் முலம் வில்வம் யோக தெரிந்தது அதன் பிறகு சிவகுருவே பார்தேன் பார்த்த உடன் தெரிந்து விட்டது ஏக இறைவன் நேரில் வந்தது போல் இருந்தது

சிவகுரு சரண் அடைந்தேன் அன்று முதல் சிவகுரு இருக்கிறார் என்று எதை பற்றியும் கவலைபடவில்லை என்னுடைய கர்ம வினை என்னே விட்டு விலகியது எனக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்த சிவகுரு அவர்களுக்கு உயிரே கூட தருவேன் அவர்கள் உத்தரவு விட்டால் யாரையும் சிங்கம் போல் எதிர்த்து நிற்ப்பேன் நன்றி சிவகுரு

இப்படிக்கு : கணேசன் சிவாபெயர் : கணேசன்

வாசியோக வில்வம் எண் : 15 02 019

ஊர் : மதுரை

Post a Comment